Medarbejdere i ANLÆGSGARTNERNE H.HOFFMANN A/S

Årligt beskæftiger virksomheden ca. 40 medarbejdere, men der er af naturlige årsager flere i sving om sommeren end om vinteren.

Udover gartnere er flere andre faggrupper repræsenteret i virksomheden, heriblandt tømrere og brolæggere.

De mange forskellige faggrupper der er ansat i virksomheden er nødvendige, for at kunne udføre de mange typer opgaver som Hoffmann spænder over.