Aarhus Letbane

Fra marts sidste år har vi løbende arbejdet på den kommende letbane.

Opgaverne er meget forskellige, og vi bliver udfordret både fagligt og sprogligt (Italiensk hovedentreprenør).

I første omgang bestod arbejdet af:
– nedsætning af brønde til føringsrør samt trækning af føringsrør
– støbning af bund til enkelte perroner
– aflæsning af materialer på den store lagerplads ved Klokhøjen.
– udgravning og bundopbygning
– retablering af kantsten ved vej/ stier
– maskinarbejde med minigraver og miniged.

Siden efteråret 2015 har Århus Letbane og hovedentreprenøren været i tæt dialog omkring materialevalg, og flere mockup´er (mindre udgaver af en perron) er blevet sat op for en nærmere gennemgang og besigtigelse.
Efter sommerferien i år er det mere synlige arbejde begyndt, og de kommende stationer ved blandt andet Lisbjerg Skole, Gl. Skejby samt Vandtårnet er under opførelse med kantsten, afvanding, inventar osv.
Vi fortsætter med de øvrige stationer, og i de kommende måneder er der fuld aktivitet på alle anlægsholdene – Vi håber på en sen vinter 🙂